Talent Motivatie Analyse

Begin 2022 ben ik gecertificeerd om TMA’s af te nemen. De analyse geeft een objectief en diepgaand inzicht in jouw 22 drijfveren, 44 talenten en de ontwikkelmogelijkheden daarvan. Daarnaast krijg je inzicht in al je verworven competenties en op welke werkgebieden jij het meest gemotiveerd en talentvol functioneert. De analyses en rapporten zijn beschikbaar in 12 talen.

Begin 2022 ben ik gecertificeerd om TMA’s af te nemen. De analyse geeft een objectief en diepgaand inzicht in jouw 22 drijfveren, 44 talenten en de ontwikkelmogelijkheden daarvan. Daarnaast krijg je inzicht in al je verworven competenties en op welke werkgebieden jij het meest gemotiveerd en talentvol functioneert. De analyses en rapporten zijn beschikbaar in 12 talen.

Hoe werkt het

De analyse start online. Daar staat de vragenlijst die uit vele stellingen bestaat. Steeds kies je wat het best bij je past. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten. Je drijfveren worden zo helder en inzichtelijk. Wanneer je de test hebt gemaakt, ontvang je de samenvatting per mail. Daarna maken we een afspraak om alles face-to-face door te nemen in een ontwikkel/coachingsgesprek. Je krijgt dan een uitgebreide rapportage die positief talent- en ontwikkelingsgericht is. Ook geeft jouw TMA meer inzicht in je ideale werkomgeving, leer-, communicatie- en ontwikkelstijl.

Voor wie?

De TMA Talentenanalyse wordt gebruikt door verschillende professionals in verschillende situaties:

  • als hulpmiddel bij individuele ontwikkelvraagstukken: waar loop ik warm voor, waar loop ik op leeg, waar zit mijn échte talent; 
  • als uitgangspunt voor gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, begeleid door een TMA-professional of coach;
  • bij werving en selectie, door de TMA van kandidaten te matchen met vooraf opgestelde functieprofielen;
  • bij de analyse van teams, waar zit welk talent, wat missen we, waar lekt de energie weg.

TMA’s worden o.a. ingezet bij vraagstukken over beroepskeuze, selectie en ontwikkeling.

Steeds meer studenten laten een TMA analyse maken, alvorens ze gaan solliciteren. Motivaties worden helder, drijfveren inzichtelijk en dus neemt de zelfkennis toe. Dit alles mondt uit in een veel scherpere sollicitatie. 

Samen met Pip Training

Matthé Pipping van Pip Training en Coaching en ik begeleiden young professionals, waarbij we hun TMA als uitgangpunt nemen. Dit zijn soms individuele trajecten, soms teamtrajecten binnen bedrijven van 2 jaar. Meer hierover kun je lezen bij Matthé

Wat TMA zelf over haar methode zegt:

  • Inzicht: in jouw 22 verschillende drijfveren en 44 persoonlijke talenten. Dit inzicht helpt enorm om je eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten;
  • Herkenbaarheid: De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar;
  • Positief: Elke uitkomst is goed. Het gaat immers om voorkeursgedrag. Hoe extremer de score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt;
  • Praktisch: De analyse geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten. Met TMA krijg je handvatten jouw talent verder te ontwikkelen en in te zetten.

Voorbeeldrapportages

De investering

Er zijn vele mogelijkheden binnen TMA. Individueel, teamgericht, competentie- en functieprofiel analyses. Voor al deze zaken zijn verschillende tarieven. Wil je meer weten over TMA en wat het voor jou of jouw bedrijf kan betekenen, neem dan contact met me op middels onderstaand formulier.